Vellerin

Příběh

Příběh Vellerin

Vše začalo v roce 2012, ale kořeny sahají do roku 1991, kdy vznikla soukromá společnost specializující se na nákladní dopravu. Postupem času, růstem společnosti a jejich aktivit jsme se rozhodli, že činnosti, které chceme dále výrazně rozvíjet vyčleníme do samostatné společnosti. Od roku 2012 se píše historie společnosti VELLERIN, a.s. Cílem je poskytovat našim klientům komplexní služby, kde se snažíme „ Dělat věci jednoduše“ pro nás logistika není věda, ale život a ten má být příjemný.

Poslání firmy Vellerin

Hlavním posláním společnosti VELLERIN, a.s. je poskytování podpory pro oblast logistiky a to zejména pro oblasti:

  • technický servis
  • výstavba a modernizace terminálu kombinované dopravy
  • pronájem a správa nemovitostí včetně ubytovacích kapacit
  • poradenství a projektová řešení pro dopravu, skladování a manipulace
  • IT řešení plánování, monitoring a controling

Cílem je poskytovat našim klientům podporu pro jejich klíčové obchodní aktivity. Budujeme dlouhodobé obchodní vztahy, které jsou založeny na vzájemné důvěře a ekonomické prosperitě. Řídíme se heslem „V jednoduchosti je krása“ proto, se snažíme dělat život v logistice jednodušší a přehlednější.

2012založení společnosti
2013zahájení revitalizace objektu VLC Obrnice
2014rozšíření kapacity terminálu KD
2015výstavba čerpací stanice pro VLC Obrnice
2016rozšíření kapacity terminálu KD
2017příprava projektu "rozvoj intermodálního terminálu"
2018založení společnosti Vellerin Reál
2018zahájení další etapy rozvoje terminálu Obrnice

2011

Rok založení společnosti

40

Počet zaměstnanců

DOTACE EU

terminál Obrnice - rozvoj
REG. ČÍSLO: CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_010/0000123
je spolufinancován Evroupskou unií.

Cílem projektu je zlepšení podmínek využitelnosti Terminálu kombinované dopravy
v Obrnicích a navýšení jeho využití společně se zefektviněním odbavení vlakových souprav.

Odkaz na projekt ZDE.